Projekt "Pracownia Kompetencji Kluczowych - gmina Sobótka stawia na edukację"

W ramach projektu uczniowie mają możliwość wziąć udział w zajęciach dydaktyczno wyrównawczych z matematyki i informatyki oraz zajęciach matematycznych i informatycznych rozwijających uzdolnienia.

 

 Harmonogram zajęć na I semestr w roku szkolnym 2018/2019:

 

1) dydaktyczno wyrównawcze z matematyki

        klasa 4: środa 13.40 - 14.25 (15.05, 29.05)

 

3) dydaktyczno wyrównawcze z informatyki

        klasa 4: środa 13.40 - 14.25 ( 8.05, 22.05)

 

4) rozwijające uzdolnienia z informatyki

        klasa 6: środa 13.40 - 14.25 ( 7.05, 14.05)