Sztandar nas wszystkich jednoczy.
 Sztandar to symbol i więź.
 Pod tym sztandarem dziś kroczysz.
 Jemu szacunek i cześć!

 Drogę Patronka ci wskaże.
 Historia daje jej wtór.
 Dobro ludzkości przekaże.
 Maria Skłodowska – twój wzór.

 Zapał i upór w nauce
 Ku gwiazdom będzie nas wieść.
 Sztandar nasz w chlubę obrócę.
 To nasza duma i cześć.

Hymn.mp3