Szkoła mieści się w Sobótce Zachodniej, dawnym Strzeblowie. Jej działalność można podzielić na cztery okresy:

  • 1946r – czas tworzenia polskiej szkoły
  • 1947 – 1967 r.
  • 1967 – 1992 r.
  • od 1992 r. do chwili obecnej.

 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej w Strzeblowie nie było szkoły z powodu braku nauczyciela. We wrześniu 1946 r. przybył tu Jan Skrzypek – pierwszy nauczyciel i zarazem kierownik szkoły. Naukę rozpoczęto 15.09.1946 r. w budynku poniemieckiej, katolickiej szkoly powszechnej przy ulicy Chwałkowskiej. Utworzono tu I i II klasę. Starsi uczniowie uczęszczali nadal do szkoły w Sobótce.

 

Lata 1947/1967 to okres systematycznego wzrostu liczby uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 1946/1947 było 46 uczniów i jeden nauczyciel, w r. szk.1949/1950 było 172 uczniów i 4 nauczycieli, w 1954/1955 – 244 uczniów i 6 nauczycieli. Od 1958 roku szkoła otrzymała jeszcze jeden budynek – przy ul. Torowej (obecnie ul. R. Zmorskiego).
 

Dalszy wzrost liczny uczniów spowodował konieczność budowy nowej szkoły. Powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Dzięki jego staraniom 13.05.1966 roku rozpoczęto budowę przy ul. Głównej (dzisiaj ul. Marii Skłodowskiej – Curie). Obok budynku szkolnego zaplanowano plac rekreacyjny łączący nowy budynek ze starym przy ul. Chwałkowskiej. Wykonawca prac było Przedsiębiorstwo Budowlane Wrocław „Północ”. W końcowej fazie budowy czynnie pomagali rodzice i uczniowie. Nowy budynek szkolny oddano do użytku 1.09.1967r. Była to piąta w powiecie wrocławskim tysiąclatka. Nadano jej imię Marii Skłodowskiej – Curie. Od tego momentu do 1999 r. szkoła funkcjonowała w dwóch budynkach: przy ul. Chwałkowskiej (kl. I – IV) i w nowym budynku (kl. V – VIII).

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 29.08.1983 r. szkoła przystąpiła do zdobywania sztandaru. Opracowano plan akcji sztandarowej na okres trzyletni. Obejmował on pracę wychowawczą, zdobywanie środków finansowych i drobne prace modernizacyjne. 25.11.1986 r. szkoła uzyskała sztandar. Każdego roku, tego dnia obchodzone jest Święto Szkoły.

Od 1992 roku, w atmosferze III Rzeczypospolitej, tworzy się nowy obraz szkoły, z programem wyznaczonym najpierw przez koncepcję konkursową nowego dyrektora, tworzenie dokumentu Statut Szkoły, przez Program rozwoju w 1996 roku, stworzony przy współudziale wszystkich podmiotów: uczniów, nauczycieli, rodziców, władz samorządowych, wzmocniony w rok później diagnozą „Efektywność i klimat szkoły” oraz raportem z wizytacji kompleksowej w 1997 roku i continuum, zawarte w koncepcji rozwoju szkoły, przy powołaniu na drugą kadencję dyrektora.

 

W 1996 r. rozpoczął działalność klub 4H „Ślężanie”, rok później uruchomiona została pracownia informatyczna.

 

Od 2000 r. szkoła funkcjonuje w budynku – przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i w uruchomionej w 1991 roku dodatkowej sali gimnastycznej, na którą adaptowano przedwojenną salę widowiskową. Obecnie szkoła liczy 176 uczniów, pracuje tu 16 nauczycieli. W szkole jest łącznie 7 izb lekcyjnych, 2 sale gimnastyczne, świetlica, biblioteka, gabinet pedagoga i gabinet terapeutyczny.

 

Kierujący szkołą:

Jan Skrzypek – pierwszy kierownik szkoły (w latach 1946 – 1969) – pionier życia kulturalnego i oświatowego na naszym terenie. Patronował budowie nowej szkoły Pomnika Tysiąclecia.

mgr Edward Taras – dyrektor szkoły w latach 1969 – 1974 i 1981 – 1991. Był głównym inicjatorem i kierownikiem „akcji sztandarowej” prowadzącej do uzyskania sztandaru. 

mgr Maria Taras – dyrektor szkoły w latach 1974 – 1981. Jej praca była przedłużeniem i kontynuacją zamierzeń nakreślonych przez poprzedników.

mgr Krystyna Zmyślony – wicedyrektor szkoły w latach 1966 – 1971. Absolwentka naszej szkoły, nauczyciel od 1956 r. W latach 1982 – 1991 dyrektor w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sobótce. Obecnie na emeryturze.

mgr Maria Konopka – wicedyrektor w latach 1989 – 1999. Absolwentka naszej szkoły. Jako wicedyrektor współpracowała z dyrektorem  Edwardem Tarasem i dyrektorem Danutą Rogalską.

mgr Danuta Rogalska – dyrektor szkoły od 01.09.1991 r. do 31.08.2006 r. Absolwentka naszej szkoły.

mgr Alicja Kamińska – dyrektor szkoły od 01.09.2006 r. do 31.08.2011 r.

mgr Aleksandra Majdecka – Budziłek – p.o. dyrektor szkoły od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r. Od 01.07.2012r. do 1.09.2014r. dyrektor szkoły.

mgr Alicja Kamińska – p.o. dyrektor szkoły od 01. 09.2014 r. do 31.07.2015 r.

mgr Anna Górniak 01.08.2015 do 31.08. 2020 r.

mgr Izabela Kardela 01.09.2020 obecna dyrektor szkoły. Absolwentka naszej szkoły