Profilaktyką medyczną, na terenie szkoły zajmuje się pielęgniarka Pani Halina Mikołowska.

Godziny pracy: piątek 8.00 – 11.00

Pielęgniarka szkolna:

  • udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • przygotowuje dzieci do bilansów,
  • udziela porad indywidualnych,
  • szerzy oświatę zdrowotną,
  • przeprowadza przeglądy ortopedyczne, kontrole ostrości wzroku,
  • sprawuje nadzór nad stanem zdrowia ucznia.