Celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz  opiekuńczej i wychowawczej funkcji szkoły. Rada Rodziców wspiera wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin:

Poradnik Rady Rodziców