Celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz  opiekuńczej i wychowawczej funkcji szkoły. Rada Rodziców wspiera wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin:

Poradnik Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców:
przewodnicząca: Agnieszka Kojs
z-ca przewodniczącej: Ewa Szajner
skarbnik: Agnieszka Giedzińska
 
Wysokość składki na Radę Rodziców i ubezpieczenie na rok szkolny 2022/2023:
– RR składka 50 zł od rodziny,
– Ubezpieczenie 50 zł płatne do końca października 
Wpłaty można dokonywać na konto o numerze 39 9574 1015 3003 0209 9022 0001
W tytule wpłat należy wpisać Imię i nazwisko dziecka, klasę oraz za co jest wpłata