WIZJA :

Przyszłość należy do odkrywców.

MISJA:

Odkryć talent u każdego ucznia i uczynić z niego odkrywcę.       

    CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY 

 1. Wspierać indywidualny rozwój ucznia.
 2. Pobudzać do działania i urzeczywistniania jego możliwości twórczych.
 3. Inspirować, rozwijać pasje i możliwości językowe.
 4. Uczyć przez doświadczenie, przezywanie i działanie.
 5. Kształcić naturalną motywację poznawania.
 6. Wyposażać w umiejętności pozwalające na komunikację ze światem.
 7. Kształtować jego tolerancję i światopogląd.
 8. Kreować postawy oparte na najlepszych wzorcach.
 9. Budzić zainteresowanie regionem, krajem, współczesnym światem.
 10. Promować aktywny i zdrowy styl życia.
 11. Wykorzystywać nowoczesne metody rozwijające potencjał każdego ucznia.
 12. Kształtować ucznia samodzielnego, odkrywającego, eksperymentującego, myślącego,     kreatywnego i twórczego.
 13. Współpracować z rodzicami, uwzględniać ich potrzeby i oczekiwania we wszystkich obszarach działalności szkoły.