icoStatus SP2.pdf

icoProgram wychowawczo-profilaktyczny sp2 2020(1).pdf

icoKONCEPCJA PRACY SZKOLY.pdf

icoWspolpraca szkoly z przedszkolem.pdf

PZO w roku szkolnym 2020 /2021

Wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych

KODEKS 2.0

  1. W szkole korzystamy ze sprzętu multimedialnego, który jest dostępny dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie korzystają z TIK zgodnie z zaleceniami nauczycieli, a

podczas przerw z komputerów znajdujących się na korytarzach szkoły, telefonów do pilnego kontaktu z rodzicami.

  1. Nauczyciele częściej planują lekcje z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, tablic i telefonów komórkowych, gier dydaktycznych, programów edukacyjnych, e-podręczników.
  2. Uczniowie angażują się do przygotowywania materiałów na lekcję z wykorzystaniem narzędzi TIK. Razem z nauczycielami tworzą listę stron, z których warto korzystać przygotowując  ćwiczenia i zdobywając  informacje.
  3. Korzystamy z legalnego oprogramowania i legalnych źródeł informacji.
  4. Zawsze podajemy źródła informacji używanych w prezentacjach, zadaniach, referatach.
  5. Szukając informacji nie ograniczamy się do jednej strony ( wikipedia ).
  6. Dbamy o bezpieczeństwo w sieci. Nie podajemy swoich danych osobowych, nie publikujemy filmów i zdjęć bez zgody rodziców, nie odpowiadamy na nieznane maile. Zgłaszamy dorosłym, jeśli trafimy na niepokojące treści.
  7. Wykorzystujemy e-dziennik, telefony komórkowe do przekazywania ważnych bieżących informacji, prac domowych dla nieobecnych na zajęciach.
  8. Uczestniczymy w programach „eTwinning”.
  9. Wykorzystujemy strony edukacyjne do doskonalenia umiejętności i zdobywania wiadomości.