1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 3. Uczniowie wypożyczający książki powinni  pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby szkolne przed salą biblioteczną.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
 5. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.
 6. Książki naukowe i popularno-naukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 7. Istnieje możliwość przedłużania terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze stronny innych wypożyczających.
 8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 9. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 10. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 11.  Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 12. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w wyborze literatury.
 13. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 14. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych , musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej  antykwarycznej w cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 15. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 16. W przypadku zmiany miejsca szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.