Poznajemy świat na godzinie wychowawczej

            Klasa VI wraz z wychowawczynią p. Angeliką Surosz dołączyli do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Godziny Wychowawcze ze Światem” organizowanym przez Polską Akcję Humanitarną.

Przez rok szkolny będziemy poznawać globalną wioskę, wzmacniać postawy solidarności i otwartości wobec innych kultur. Program polega na przeprowadzeniu całorocznego cyklu zajęć, które przybliżają wyzwania i problemy współczesnego świata. Podczas zajęć w oparciu o materiały przygotowane przez PAH uczniowie poznają powiązania między swoim życiem a życiem reszty planety.

Program kształtuje takie wartości jak solidarność, szacunek, empatia i otwartość. Uczy odpowiedzialności za codzienne wybory i zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata, skłania do refleksji nad bieżącymi wydarzeniami, godnością ludzką i sprawiedliwością.