Dyrektor Szkoły     mgr Izabela Kardela

 Sekretarz     mgr Marta Huzarska

 

 Nauczyciele:

Dominika Sieniarska – Baran – wychowawca klasy I

Melania Sitkiewicz – wychowawca klasy II, geografia, przyroda

Anna Górniak –  wychowawca klasy IIIa

Beata Zmyślona – wychowawca klasy IIIb

Alicja Balcerska-Beyer – j. niemiecki

Janusz Caban – chemia, biologia

Dominika Bigosińska – religia, WDŻ

Pior Kołodziej – technika

Galina Kapłunowska – j.angielski

Izabela Wiercińska-Bąk – wychowawca klasy IV, j. polski

Joanna Szumska – WF, j. angielski, wychowawca klasy V

Wojciech Magnucki – wychowawca klasy VIII, muzyka, fizyka

Izabela Kardela –  historia, WOS, Dyrektor Szkoły

Edyta Wetherall –  matematyka

Alicja Kamińska – j. polski, (urlop zdrowotny)

Adam Spicera – wychowawca klasy VI, WF, informatyka

Małgorzata Wodnicka – wychowawca klasy VII, j. polski

Rafał Zadora – EDB

Krzysztof Duda – WF

A. Tekiela – Chodnik – plastyka

Małgorzata Hajduk – nauczyciel wspomagający

Bogusława Mankiewicz – nauczyciel wspomagający

Alina Podczaszy – nauczyciel wspomagający

Ewa Janiak – bibliotekarz

 

Pracownicy obsługi:

Andrzej Mierzwiak- konserwator

Grażyna Pilarska

Małgorzata Migas