Dyrektor Szkoły     mgr Izabela Kardela

 

 Sekretarz     mgr Marta Huzarska

 

 Nauczyciele:

Melania Sitkiewicz – wychowawca klasy I, geografia, przyroda

Anna Górniak –  nauczyciel wspomagający

Beata Zmyślona – wychowawca klasy III

Alicja Balcerska-Beyer – j. niemiecki

Karolina Grzelik – j.angielski (urlop)

Janusz Caban – chemia, biologia, wychowawca klasy VIII

Dominika Bigosińska – religia, plastyka, WDŻ

Pior Kołodziej – technika

Galina Kapłunowska – j.angielski

Izabela Wiercińska-Bąk – nauczyciel wspomagający (urlop)

Joanna Szumska – WF, wychowawca klasy IV

Anna Waluszewska – wychowawca klasy II, etyka

Wojciech Magnucki – wychowawca klasy VII, muzyka, fizyka

Izabela Kardela –  historia, Dyrektor Szkoły

Edyta Wetherall –  matematyka

Alicja Kamińska – j. polski, (urlop)

Adam Spicera – wychowawca klasy V, WF, informatyka

Andżelika Surosz – wychowawca klasy VI, j. polski, WOS

Rafał Zadora – EDB

Anna Jankowska – j. angielski

 

Pracownicy obsługi:

Andrzej Mierzwiak- konserwator

Jadwiga Stanisławek

Małgorzata Migas