Wykaz imprez i uroczystości zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce w roku szkolnego 2021/2022

lp. organizator klasa/ilość uczestników data rodzaj uwagi
1. W. Magnucki

D. Bigosińska

 

I – VIII 1 września 2021 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.  
2. opiekun SU

W. Magnucki

I –VIII wrzesień 2021 Wybory do Samorządu Szkolnego  
3. B. Zmyślona

M. Sitkiewicz

A. Waluszewska

I – III Wrzesień

2021

Dzień kapusty  
4. A. Waluszewska

B. Zmyślona

M. Sitkiewicz

 

I – III Paźdiernik

2021

Święto Pieczonego Ziemniaka Warsztaty kulinarne i plastyczno – techniczne w klasach
5. A. Surosz II – VIII wrzesień 2020 Narodowe Czytanie impreza szkolna
6. wychowawcy I – VIII wrzesień 2021 Dzień Chłopaka imprezy klasowe
7. M. Sitkiewicz

W. Magnucki

I październik 2021 Pasowanie na ucznia impreza klasowa
8. A. Surosz

W.Magnucki

E. Wetherall

I – VIII październik2021 Dzień Edukacji Narodowej impreza szkolna
9. A. Kośna

W. Magnucki – muzyka

D. Bigosińska– dekoracja

I – VIII listopad 2021 11 listopada – Święto Niepodległości Polski impreza szkolna
10. M. Sitkiewicz

E. Wetherall

I – VIII  listopada 2021 Święto Szkoły –wycieczki edukacyjne do miejsc kultury ( Panorama Racławicka, Muzeum Ślężańskie ) impreza szkolna

wycieczki klasowe

11. D. Bigosińska I – VIII  grudzień

2021

Dzień Wolontariatu – prezentacje multimedialne w klasach. impreza szkolna
12. Wychowawcy klas I – VIII

rodzice

grudzień 2021 Mikołajki klasowe imprezy klasowe
13. D. Bigosińska

W. Magnucki

 

I – VIII grudzień 2021 Jasełka wigilie klasowe

impreza szkolna

14. W. Magnucki

A. Spicera

J. Caban

Impreza gminna styczeń 2022 XII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek impreza gminna
15. Wychowawcy klas I – III I – III Styczeń 2020 Dzień Babci i Dziadka impreza środowiskowa
16. A. Surosz

A. Kośna

I – VIII Luty 2022 Dzień Języka Polskiego impreza szkolna
17. A. Jankowska

B. Zmyślona

D. Bigosińska

A. Spicera

W. Zwolak

wychowawcy klas

I – VIII 22 marca 2022 Pierwszy Dzień Kalendarzowej Wiosny – warsztaty ekologiczne impreza szkolna

warsztaty ekologiczne, gra terenowa

18. A. Kośna

M. Sitkiewicz

I marzec 2022 Pasowanie na czytelnika impreza klasowa
19. wychowawcy I – VIII marzec 2022 Dzień Kobiet iImprezy klasowe
20. A. Surosz , A. Spicera z V, VI klasą

W. Magnucki

D. Bigosińska

 

I – VIII maj 2022 Konstytucja 3 Maja impreza szkolna
21. J. Caban

wychowawcy klas

I – VIII maj/czerwiec 2022 Wycieczka dla całej szkoły  
22. A. Spicera

J. Szumska

n-l edukacji wczesnoszkolnej

I – VIII 1 czerwca

2022

Dzień Sportu impreza szkolna
23. W. Magnucki

 

I – VIII 23 czerwca

2022

Pożegnanie klasy VIII przez klasę VII,

wręczenie dyplomów

impreza szkolna
24. J. Caban VIII 23 czerwca 2022 Pożegnanie absolwentów impreza szkolna
25. W. Magnuckai I – VIII 24 czerwca 2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 impreza szkolna

 

Sobótka, sierpień 2021                                                                                                                                     Opracowała:  Beata Zmyślona

                                                                                                                                                                                                    Melania Sitkiewicz

                                                                                                                                                                                                    Edyta Wetherall