Pamiętajmy o ogrodach XXI wieku

Uczestnictwo w projekcie Pamiętajmy o ogrodach XXI wieku”, którego celem było propagowanie zachowań proekologicznych z zakresu cyklu rozwoju roślin, tradycyjnych metod ich pielęgnacji i ochrony, dbanie o dziedzictwo przyrodnicze roślin spożywczych   i leczniczych w Polsce, promowanie wpływu współczesnych technik uprawy na zrównoważony rozwój.  Koordynatorem programu z ramienia szkoły była Pani Anna Zuchowska, projekt realizowany na przełomie roku szkolnego 2011/12 i 2012/13.

Program realizowany przy współpracy z NSP w Rękowie.