Leśna Akademia Sportu

 

Nasza szkoła przystąpiła do programu

Leśna Akademia Sportu!

 

Projekt Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) realizowany w 2017 roku skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z woj. dolnośląskiego i województw ościennych.

Celem projektu LAS jest promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprzez organizację dodatkowych zajęć sportowych, odbywających się w szkole i na świeżym powietrzu. Treningi mają na celu pokazanie różnych sposobów i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia, będących alternatywą dla gier komputerowych i oglądania telewizji.