Strona główna

         

 


 

Zainteresowanych Rodziców obiadami w szkole  informuję, że można zapisywać dzieci w Restauracji „Baszta”. Obiady będą wydawane od poniedziałku, tj. 7 września.

Koszt obiadów:

1.       Drugie danie + kompot  8 zł

2.     Zestaw (zupa + drugie danie + kompot)   11 zł

3.     Naprzemienne ( I danie/II danie)   7 zł 

 


 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 


 

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

 


 

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

 


 

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021


 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIEZEŃSTWA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W WARUNKACH EPIDEMII COVID-19

 

 


 

 

Rozkład jazdy autobusów

w roku szkolnym 2020/2021

 

- przyjazd z Garncarska 6.52

- I odjazd do Garncarska 13.40

- II odjazd do Garncarska 14.30

 


 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW

Z RELIGII NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

klasa

Tytuł

Wydawnictwo

1

Żyjemy w Bożym świecie – podręcznik (w nim są ćwiczenia)

Jedność

2

Idziemy do Jezusa – podręcznik (w nim są ćwiczenia)

Jedność

3

Jezus jest z nami podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń

Jedność

4

Miejsca pełne BOGActw - podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń

Jedność

5

Spotkania u BOGAcające - tylko podręcznik

Jedność

6

Tajemnice BOGAtego życia” - tylko podręcznik

Jedność

7

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa - tylko podręcznik

Jedność

8

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - tylko podręcznik

Jedność

 

 


 

DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE

 


  

Film z lotu