2 czerwca 2022 r. klasy II, III i IV odwiedziły zakład Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineralnych. Wycieczkę zorganizowała pani Katarzyna Magnucka. Zwiedzanie zakładu rozpoczęło szkolenie bhp, potem dzieci oglądały „wielkie i małe” pojazdy czyli sprzęt technologiczny zgromadzony na placu. Były to ogromne samochody i ładowarki. Kolejnym etapem wycieczki było spotkanie na terenie rekreacyjnym wyeksploatowanej części kopalni gdzie dzieci podzielone na cztery zespoły mogły: przesypywać przez sita różnej wielkości zgromadzony gres, oglądały mundur górniczy i inne akcesoria potrzebne skalnikom w ich pracy, brały udział w konkursie ekologicznym i zawodach sprawnościowych. 

     Wycieczkę zakończył przygotowany przez pracowników poczęstunek ( kiełbaski z rożna, słodkie bułeczki). Na zakończenie wręczono dzieciom dyplomy potwierdzające udział w wycieczce. 

      Zmęczeni ale bardzo podekscytowani wróciliśmy do szkoły. 

      Dziękujemy pani Katarzynie Magnuckiej i pracownikom SKSM-u za ponowne stworzeniem nam możliwości zwiedzenia tak innowacyjnego przedsiębiorstwa działającego w naszej miejscowości.

Uczniowie klas II, III, IV i wychowawcy.

Link do zdjęć