17 i 19  listopada uczniowie klas I – III odwiedzili Muzeum Ślężańskie. Dzieci miały możliwość aktywnego zwiedzania ekspozycji. Podzielone na grupy poznawały pod kierunkiem pracowników muzeum dawne wierzenia z okresu Kultury Łużyckiej.  Mogły przyjrzeć się jeleniom i innym przedstawicielom zwierzyny płowej  oraz zwierzętom żyjącym na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Wykonały własną zawieszkę, wytłaczając w skórze misia i inne ornamenty roślinne.