Tak jak obiecaliśmy w dniu 17. października odbyło się szkolne spotkanie w ramach obchodów Roku Romantyzmu. 

Przedstawiciele wszystkich klas, Pani dyrektor, nauczyciele i rodzice czytali utwory polskich Romantyków.

Piotr z klasy VIII rozpoczął wydarzenie prezentacją multimedialną na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza, następnie  wysłuchaliśmy programu literacko – muzycznego prezentującego utwory A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. K. Norwida i  A. Fredry.