W dniu 11 października w SP 2 odbyło się Pasowanie na ucznia klasy 1. Uczniowie deklamowali wiersze, śpiewali piosenki, złożyli ślubowanie w obecności rodziców i  nauczycieli. Pani Dyrektor pasowała wszystkie dzieci na Uczniów. Rodzice przygotowali dzieciom niespodzianki i wspaniały poczęstunek. Wszyscy spędzili miło czas.