Szkolny Konkurs Recytatorski o Treściach Patriotycznych i Religijnych’2022
    W dniu 9. listopada w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski o Treściach Patriotycznych i Religijnych dla uczniów klas 4-8.
Przesłuchanie obejmowało dwie kategorie: recytację i poezję śpiewana.
Do Konkursu zgłosiło się 10 uczestników z klas IV, VII i VIII.
W konkursie komisja oceniała:
a) dobór repertuaru,
b) interpretację tekstu,
c) dykcję,
d) ogólne wrażenie artystyczne.
W ocenie Komisja kierowała się kryteriami:
a) Wybór – poziom trudności. Czy utwór jest na miarę możliwości recytatora?; recytacja ze zrozumieniem. Czy
recytator rozumie tekst?
b) Interpretacja – odpowiednia intonacja i modulacja.
c) Interpretacja – tempo i rytm.
d) Właściwe akcentowanie; obrazowanie słowne.
e) Sprawność aparatu mowy, kultura słowa – dykcja.
f) Wygłaszanie tekstu z odpowiednim napięciem emocjonalnym i z następstwem pauz.
g) Interpretacja zgodna z tematem i stylem tekstu.
h) Przekaz, postawa.
Jury w składzie: Małgorzata Wodnicka – przewodnicząca oraz Ewa Janiak – nauczyciel – bibliotekarz
oraz Hanna Łeńska – zastępca przewodniczącego Samorządu Szkolnego – wyróżniło recytacje
i przyznało miejsca:
I m. Maria Laudowicz z kl. IV
I m. Helena Bielecka z kl. VII
II m. Barbara Garbiec z kl. VII
II m. Marianna Kopeć z kl. VIII
III m. Anastazja Kolada z kl. VIII
Ponadto Jury wyróżniło recytację ucz. kl. VII – Wojciecha Kojsa.
W Plebiscycie Publiczności uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele obecni w czasie
przesłuchania.
Komisja Plebiscytu Publiczności, której przewodniczył Tymoteusz Sznurowski, ustaliła, że ex aequo z
ilością 17 głosów zwyciężyli: Helena Bielecka, ucz. kl. VII oraz jej kolega z klasy, Tobiasz
Gliszczyński.
Konkurs pokazał średni poziom umiejętności, dlatego już dzisiaj ustalono, że z początkiem marca
odbędzie się Konkurs Recytatorski – eliminacje szkolne Gminnego Konkursu Recytatorskiego.
Zachęcamy do udziału. Uczestnikom Konkursu Recytatorski o Treściach Patriotycznych i Religijnych
gratulujemy za odwagę i wysiłek. Życzymy dalszych sukcesów.