W dniu 4. października 2022 roku uczniowie klas 6 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach wraz z koleżankami i kolegami z klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce wyjechali do Świdnicy, aby tam oglądać widowisko teatralne oparte na fragmentach epopei narodowej „Pan Tadeusz” wystawiane przez Narodowy Teatr Edukacji.

Miejscem spektaklu była sala widowiskowa I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.

Uczniowie mieli okazję obejrzeć najważniejsze sceny nawiązujące do dzieła polskiego wieszcza, Adama Mickiewicza.

          Widowiska wyróżniało się trafnością wyboru fragmentów epopei w przekładzie scenicznym, bogatą kolorystyką i nastrojowością scenografii oraz różnorodnością kostiumów aktorów, którzy wcielali się w postacie Pana Tadeusza, Sędziego, Gerwazego, Zosi, Telimeny, Jankiela. Ciekawe były efekty świetlne oraz dźwiękowe. Aktorzy wygłaszali fragmenty tekstu, wcielając się w role bohaterów, tańczyli, śpiewali, a publiczność wiele razy nagradzała ich brawami.

          Po zakończeniu widowiska wszyscy uczniowie stwierdzili, że warto było pojechać. Spektakl bardzo się im podobał.

          Wycieczka stała się również okazją do integracji młodzieży dwu szkół. Została ona przez uczestników wyjazdu oceniona pozytywnie. Kulturalnie zachowywali się w teatrze, w czasie jazdy autokarem, a także w czasie posiłku w McDonaldzie, gdzie zatrzymali się na posiłek. Zostali pochwaleni przez kierownika wycieczki (wychowawcę i organizatora wyjazdu), Panią Małgorzatę Wodnicką,  oraz nauczycieli sprawujących opiekę: Panie Joannę Bębas, Sylwię Galicz-Bobrowską i Katarzynę Myślińską.

          Na koniec uczniowie osobiście podziękowali organizatorce wydarzenia.