10. listopada odbyła się uroczysta akademia szkolna z okazji  Święta Niepodległości.
Uczniowie i Grono Pedagogiczne uczciło poezją i piosenką nasze święto narodowe.
 
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego.  Następnie uczniowie z klasy 7 i 8:  Lena Łukaszek, Lena Dwornicka, Tobiasz Gliszczyński i Anastazja Kolada, poprowadzili część artystyczną.
Przypomnieli wszystkim fakty i postaci historyczne, które doprowadziły do odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku.
 
Uczennice  klasy 4, 5, 8  (Anastazja Kolada, Hanna Wicher, Marysia Laudowicz, Julia Kochan ) zaprezentowały  wiersze o tematyce patriotycznej polskich autorów: I. Krasicki ” Hymn do miłości ojczyzny”,  C.K..Norwid „Moja piosnka II” , A. Słonimski „Polska”, W. Chotomska „Twój dom”,   W. Bełza „Katechizm polskiego dziecka”.
 
Do obchodów aktywnie włączyli się wszyscy uczniowie szkoły śpiewając znane pieśni patriotyczne przy akompaniamencie muzycznym. 
Na zakończenie  przedstawiono laureatów Konkursu Wierszy o Tematyce Patriotycznej i Religijnej, którzy recytowali nagrodzone utwory.