Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie ogłasza zapisy uczniów do klasy 1-wszej  w dniach 13.03.2023r. – 07.04.2023r. ,dostarczenie listowne lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 -12.00. Szczegóły i potrzebne dokumenty tutaj.