22 września 2021 r. klasy I – III wzięły udział w przedstawieniu edukacyjnym w Ślężański Ośrodku Kultury w ramach projektu „Sobótka – gmina czysta i przyjazna środowisku”.