„W kwietniu, gdy pszczoła jeszcze nie ruchliwa, mokra wiosna zwykle bywa” – takie hasło musieli
odszyfrować uczniowie klas 4-8 na jednym z punktów gry terenowej, która odbyła się 21.03.br z okazji
Dnia Wiosny. Nie zabrakło też komponowania wiosennych pejzaży z darów lasu, żąglerki „jajem” na
patelni, tworzenia własnych gier chodnikowych. Każda klasa zakończyła grę przemarszem do szkoły ze
swoją leśną marzanną, która zakończyła swój żywot w ognisku.
Klasy 1-3 brały miały okazję zwalczać cyberprzemoc biorąc udział w krótkich spektaklach
profilaktycznych. Wszyscy razem spotkali się na wspólnym ognisku z kiełbaskami oraz rozgrywkach
sportowych. Dobrze, że i do nas Wiosna zawitała!