26 kwietnia 2023 r. miała miejsce wizyta Mobilnego Laboratorium Przyszłości w naszej szkole celem aktywnego i kreatywnego wykorzystania sprzętu objętego projektem „Laboratoria Przyszłości” i wzbudzenie zainteresowania nowoczesnymi technologiami wśród uczniów i nauczycieli.

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży -„Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 2 w Sobótce zostały przeprowadzone przez Edukatorów lekcje warsztatowe.

Celem zajęć było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów z tzw. kierunków STEAM (nauki, technologii, inżynierii). To mobilne działanie, stawiające sobie za cel wprowadzić uczniów, nauczycieli i ich rodziców do świata nowoczesnych technologii oraz możliwości ich wykorzystania w procesie edukacyjnym

Trzyosobowy zespół edukatorów poprowadził zajęcia z zakresu druku 3D i multimediów – sztucznej inteligencji.

Do udziału w zajęciach zostały wybrane klasy IV-VIII, które wzięły udział we wszystkich ćwiczeniach bloku warsztatowego

Były to warsztaty bardzo ciekawe, pełne nowości z wykorzystaniem sprzętu, który nasza szkoła otrzymała dzięki udziałowi w ww. projekcie.