KONKURS

“Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”

z okazji Tygodnia Bibliotek, który odbywa się w dniach 8-15 maja biblioteka szkolna
ogłasza konkurs fotograficzny Sleeveface.

Wystarczy zrobić sobie zdjęcie z dowolną książką dla dzieci i młodzieży, tak by osoba
fotografowana wkomponowała się w tło okładki.

Regulamin konkursu

1. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań
fotografią oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII oraz nauczycieli
i pracowników szkoły
3. Zadaniem uczestników jest wykonanie jednego autorskiego zdjęcia metodą
sleeveface w dowolnym miejscu.
4. Zdjęcie zapisane w formacie JPEG, należy wysłać na e-mail biblioteki:
ewamaria.janiak22@gmail.com lub można też wydrukować swoje zdjęcie i oddać
do biblioteki szkolnej.
5. Termin przyjmowania zdjęć : poniedziałek 15 maja 2023 roku.
6. Prace będą ocenione pod względem zgodności z tematyką konkursu, oryginalności
i estetyki przez jury w składzie powołanym przez Organizatora.
7. Laureaci otrzymają nagrody.
8. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
9. Wszystkie prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie
pokonkursowej.