Tegoroczne jasełka były zorganizowane w formie widowiska taneczno- muzycznego i skupione wokół „
Słowa, które stało się ciałem”. Wystąpili w nim uczniowie większości klas: 3a, 4, 5 ,6,7 i 8.
Operatorami muzycznymi byli: Wojciech Duda oraz Piotr Laudowicz. Rodzice brali czynny udział w
przygotowaniu strojów, naświetlenia i dekoracji. Za co serdecznie dziękujemy. Po spektaklu odbyło się
wspólne śpiewanie kolęd i zasiedliśmy do stołów wigilijnych w klasach.