Od nowego roku szkolnego korzystamy z nowego dziennika elektronicznego – Vulcan.

Aby założyć konto, należy najpierw podać swój adres e-mail wychowawcy (dostaną Państwo odpowiednie druki).

Następnie proszę postępować zgodnie z instrukcją (materiał filmowy oraz tekstowy).

 

 Link do dziennika znajduje się w prawym rogu na stronie głównej szkoły