Witaj majowa jutrzenko..
W tym roku odchodziliśmy 231 rocznicę uchwalenia w Polsce pierwszej konstytucji. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa. Uchwalenie ustawy miało miejsce na zamku królewskim w Warszawie podczas obrad Sejmu
Wielkiego. Ów dokument regulował prawa i obowiązki mieszkańców, zasady organizacji władzy państwowej. W naszej szkole uczniowie klas V, VI, VII przygotowali uroczystą akademię. Wysłuchaliśmy utworów patriotycznych odśpiewanych przez szkolny chór przygotowany przez pana Wojciecha Magnuckiego. Dekorację wykonała pani Edyta Wetherall.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizacji akademii.
                                                                                            A. Surosz