REKRUTACJA NA ROK 2020/2021

  Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się korona wirusem COVID-19 wskazane jest aby korzystać z listownej formy dostarczania dokumentów.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż po wypełnieniu zgłoszenia należy PRZESŁAĆ GO do szkoły listownie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19

55-050 Sobótka

Dodatkowo w przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia w formie listownej w/w dokumentację można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 12:00. Bardzo Państwa prosimy, aby zgłoszenie było składane w ZAKLEJONYCH KOPERTACH. Prosimy również aby w dokumentacji umieszczać numer telefonu, ułatwi to kontakt z Państwem w razie potrzeby.

 

mgr Anna Górniak

Dyrektor

SP nr 2 w Sobótce

 

 

 

Załączniki do pobrania