Projekt "Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka"

 

W latach 2019/2020 i 2020/2021 w szkole realizowany będzie projekt: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”. Cel projektu - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kształtowanie postaw niezbędnych na rynku pracy, realizowany będzie poprzez: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze. Zajęcia będą skierowane do uczniów kl. 1 – 3. Umożliwią one wyrównywanie braków wiedzy i umiejętności matematycznych a także rozwijanie zainteresowań,  kreatywnego myślenia, współpracy  grupie. W ramach projektu przewidziano również udział uczniów w zajęciach w Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu oraz w  Hydropolis we Wrocławiu. Projekt umożliwi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Harmonogram zajęć

 

Poniżej potrzebne pliki do pobrania: