Poradnia PPP

 


Powiatowy Zespół Poradni

Psychologiczno  Pedagogicznych we Wrocławiu

ul. Kościuszki 131 (budynek Starostwa Powiatowego)

prowadzi  badania diagnostyczne dzieci tel. 71/7222002.

 

 

Gabinet zamiejscowy PZPP-P w Sobótce

ul. Św. Jakuba 3 prowadzi terapie: logopedyczną,

psychologiczną, pedagogiczną oraz BIOFEDBECK tel. 71/3162775.