Strona główna

         

 


 

Grafika z napisem do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych


Jutro 26 październka zajęcia rozpoczną się o 10.00 na platformie MS Teams. Proszę o zalogowanie się do e-dziennika i odczytanie wiadomości z instrukcją tworzenia konta na platformie dla uczniów.

Dyrektor SP nr 2 Izabela Kardela