Strona główna

         

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce informuje, że spotkanie z rodzicami pierwszoklasistów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. o godzinie 16:00 w sali nr 31. 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW

Z RELIGII NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

klasa

Tytuł

Wydawnictwo

1

Żyjemy w Bożym świecie – podręcznik (w nim są ćwiczenia)

Jedność

2

Idziemy do Jezusa – podręcznik (w nim są ćwiczenia)

Jedność

3

Jezus jest z nami podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń

Jedność

4

Miejsca pełne BOGActw - podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń

Jedność

5

Spotkania u BOGAcające - tylko podręcznik

Jedność

6

Tajemnice BOGAtego życia” - tylko podręcznik

Jedność

7

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa - tylko podręcznik

Jedność

8

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi - tylko podręcznik

Jedność

 

 


 

Oferta wakacyjna Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce

 XXI edycja Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego

  


 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

 

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 


 

DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE

 


 
W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 26 czerwca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania apelujemy, o:

  • dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
  • zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,
  • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

 

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły. Szczegóły dotyczące okresu zawieszenia i ewentualnych form pracy dydaktycznej ukażą się na e-dzienniku.
Więcej informacji można znaleźć https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Dyrektor SP nr 2 w Sobótce

Izabela Kardela


  

Film z lotu   

Rozkład jazdy autobusów

w roku szkolnym 2019/2020