Strona główna

         

 


 

Lekcje z internetu
- rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

 

 Do 10 kwietnia potrwają ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli – wynika z rozporządzenia MEN, które w piątek ukazało się w Dzienniku Ustaw. Od 25 marca placówki te będą zobowiązane jednak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji narodowej nowelizujące rozporządzenie MEN z 11 marca „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19”.

Nowy dokument wydłuża okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 r. (wcześniej datę te określono na 25 marca).
Jak wynika z rozporządzenia, zawieszona jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.

Według MEN,  Dariusza Piontkowskiego, egzaminy ósmoklasistów odbędą się zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok szkolny 2019/2020, tj. 21-23 kwietnia 2020r.
 
 
 
 
 

 
W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania apelujemy, o:

  • dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
  • zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,
  • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

 

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły. Szczegóły dotyczące okresu zawieszenia i ewentualnych form pracy dydaktycznej ukażą się na e-dzienniku.
Więcej informacji można znaleźć https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Dyrektor SP nr 2 w Sobótce

Izabela Kardela


Uwaga ósmoklasiści

Zestawy zadań powtórzeniowych udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną znajdziecie tutaj 

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


  

Film z lotu   

Rozkład jazdy autobusów

w roku szkolnym 2019/2020


 

Ministerstwo - informacje  - dopalacze - gdzie  szukać pomocy - najważniejsze numery telefonów - ZOBACZ