Warzywa i owoce

 

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW

w roku szk. 2013/2014

 

Zgodnie z RozporządzeniemMinistra Rolictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanego z wdrażaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" (Dz. U. Nr 168, poz. 1012).

 

Zgodnie z Roporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. zapewnienia zrealizowania przez szkołę, co najmniej dwóch zajęć w każdym semestrze roku szkolnego informujących o zdrowych nawykach żywieniowych - w ramach edukacji przyrodniczej i edukacji prozdrowotnej.

  1. Grupa "owoce lub przetwory owocowe" obejmuje: jabłko, sok owocowy (0,2l - 0,33l).
  2. Grupa "warzywa lub przetwory warzywne" obejmuje: marczew (min. 60g), paprykę słodką (min. 60 g), rzodkiewki (min. 60 g), sok warzywno-warzywny (0,2l - 0,33l)
  3. Porcje są udostępniane dzieciom w 9 wybranych tygodniach w okresie od dnia 10 października 2013 r. do dnia 10 lutego 2014 r.
  4. Każdą porcję udostępnia się dzieciom innego dnia.
  5. Udostępniane dzieciom produkty nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.
  6. Jabłka i gruszki są udostępniane dzieciom w całości.
  7. Jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewki i paprykę słodką, podaje się dzieciom w stanie gotowym do bezposredniego spożycia.