Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat

 

          

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych, realizowanego w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

"Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat", projekt realizowany przez Gminę Sobótka. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w roku szk. 2012/2013.

Zajęcia:

  • logopedyczne,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

(Zajęcia odbywają się w środy i są prowadzone przez p. Annę Górniak, logopedyczne przez p. Halinę Poks – poniedziałek, wtorek, czwartek, gimnastyka korekcyjna p. Joanna Szumska czwartek i piątek, pedagog p. Anna Górniak – poniedziałek i czwartek. GODZINY SPOTKAŃ ZAMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADCE "PLAN UCZNIÓW").

 

 

Indywiadualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych, realizowanego w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

"Uczę się, rozwijam i lepiej rozumiem świat", projekt realizowany przez Gminę Sobótka. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji praz zmniejszejie różnic w jakośći usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w roku szk. 2012/2013.

Zajęcia:

  • logopedyczne,

  • gimnastyka korekcyjna,

  • socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

  • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

(Zajęcia odbywają się w środy i są prowadzone przez p. Annę Górniak, logopedyczne przez p. Halię Poks – poniedziałek, wtorek, czwartek, gimnastyka korekcyjna p. Joanna Szumska czwartek i piątek, pedagog p. Anna Górniak – poniedziałek i czwartek. GODZINY SPOTKAŃ ZAMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADCE "PLAN UCZNIÓW").