Ucz się z głową

 

Projekt "Uczsię z głową" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u czniów SP nr 2 poprzez prowadzenie bezpłatnych zajęć z technik zapamiętywania i szybkiego uczenia.

Projekt realizuje Szkoła Pamięci Wojakowskich Jan Starek. Projekt realizowany jest w okresie od 24 września 2012r. Do 10.12.2012r.

(zajęcia odbywają się w poniedziałki i w czwartki)

www.swidnica.spw.pl/pl,menu,article,2487,informacje-o-projekcie.html.