Świetlica szkolna


Nauczyciele – wychowawcy  świetlicy

 mgr Dominika Bigosińska

mgr  Wojciech Magnucki

 

 

Plan świetlicy  czynne 7.00 – 8.00 i 11.40 – 16.40

 

 poniedziałek

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

 

7.00 8.00

Magnucki

7.00 – 8.00

Bigosińska

7.00 – 9.00

Magnucki

7.00 – 8.00

Magnucki

7.00 – 8.00

Magnucki

11.40 – 16.40


Bigosińska

11.40 – 16.40


Bigosińska

11.40– 16.40


Magnucki

12.35 – 16.40

 
Bigosińska

11.40– 16.40


Magnucki
                   

 

Szanowni Państwo

Kwalifikacja uczniów do Świetlicy odbywa się corocznie na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice do dnia 10 września każdego roku. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie może być przyjęte w ciągu roku szkolnego.

Karta zgłoszenia do Świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, miejsce pracy rodziców, ogólna charakterystyka dziecka).

Szanowni Państwo dzieci przyjmowane są do Świetlicy według następujących kryteriów:

  • w pierwszej kolejności o miejsce w szkolnej świetlicy ubiegać mogą się Rodzice uczniów kl. I - III oraz uczniów dojeżdżających spoza Sobótki,
  • dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo,

  • dzieci z rodzin niepełnych,

  • dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy.

Poniżej zamieszczona jest karta zgłoszenia dziecka do Świetlicy.  W przypadku zgłaszania więcej niż jednego dziecka, dla każdego trzeba wypełnić oddzielną kartę.