Świetlica szkolna


Nauczyciele – wychowawcy  świetlicy

 Izabela Wiercińska

 Bigosińska

 Wojciech Magnucki

 Wernecka

 

 

Plan świetlicy  czynne 6.30 – 8.00 i 11.30 – 16.30

 

 

poniedziałek

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

 

6.30 8.00

Magnucki

6.30 – 8.00

Wiercińska

6.30 – 9.00

Magnucki

6.30 – 8.00

Wiercińska

6.30 – 8.00

Magnucki

11.30 – 15.00


Wernecka

11.30 – 15.00


Wernecka

11.30– 14.30


Wiercińska

11.30 – 16.30

 
Bigosińska

11.30– 14.30


Wiercińska

12.30 – 16.30


Bigosińska

12.30– 16.30

 

Bigosińska

11.30– 16.30


Magnucki

12.30 – 13.30


Magnucki

14.30– 16.30


Bigosińska

 

Szanowni Państwo

Kwalifikacja uczniów do Świetlicy odbywa się corocznie na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice do dnia 10 września każdego roku. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie może być przyjęte w ciągu roku szkolnego.

Karta zgłoszenia do Świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, miejsce pracy rodziców, ogólna charakterystyka dziecka).

Szanowni Państwo dzieci przyjmowane są do Świetlicy według następujących kryteriów:

  • w pierwszej kolejności o miejsce w szkolnej świetlicy ubiegać mogą się Rodzice uczniów kl. I - III oraz uczniów dojeżdżających spoza Sobótki,
  • dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo,

  • dzieci z rodzin niepełnych,

  • dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy.

Poniżej zamieszczona jest karta zgłoszenia dziecka do Świetlicy.  W przypadku zgłaszania więcej niż jednego dziecka, dla każdego trzeba wypełnić oddzielną kartę.