SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

W roku szkolnym 2015/2016, Szkoła Podstawowa nr 2 za przystąpienie do rządowego projektu „Książki naszych marzeń”, otrzymała 89 książek na łączną sumę 1625 zł tym 325 zł jest wkładem własnym. Książki naszych marzeń zakupione do biblioteki szkolnej wywołały wielkie zainteresowanie wśród uczniów. Dzieci chętniej wypożyczają nowe książki, dzielą się refleksjami i polecają innym czytelnikom.

Czytanie książek może być łatwym, mądrym, dostępnym sposobem budowania silnej więzi z dzieckiem oraz może być siłą pobudzającą intelekt i wyobraźnię. Może rozwijać ambicje twórcze, budować poczucie własnej wartości. Czytajmy dzieciom aby były mądre, dobre i szczęśliwe.