Spójrz inaczej – cz. II

 

„ Spójrz inaczej – cz. II”

           Program realizowany będzie w kl. VI podczas godzin do dyspozycji wychowawcy. W czasie zajęć uczniowie będą podejmować działania sprzyjające kształceniu umiejętności przewidywania skutków własnych działań i umiejętności rozumienia sytuacji innych osób. Dowiedzą się, jakie skutki ma picie alkoholu na organizm i życie człowieka oraz życie jego bliskich. Stworzą listę powodów, dla których młodzi sięgają po alkohol i listę powodów, dla których nie warto tego robić. Będą poznawać sposoby i przyczyny  namawiania i ćwiczyć umiejętność odmawiania.

                 Na realizację zajęć przewidziano 7. Prowadzone one będą metodami aktywnymi (m. in.: scenki, uzupełnianie zdań,  rozmowy kierowane, burza mózgów, krótkie opowiadania, ćwiczenie prawda/ fałsz).