Nasi specjaliści

Godziny pracy specjalistów

 

Pedagoga szkolnego:           mgr Anna Polak-Kopacka

 Poniedziałek                   1345 - 1445

 Wtorek                              730 - 1030

                                             1240 – 1640

Piątek                                 1130 - 1430

 

 

 

 

Psychologa szkolnego:       mgr Joanna Bębas

 Wtorek                              1240 - 1640

 Środa                                  1130 - 1600

 Czwartek                           900 - 1330

 

 

 

 

Logopedy:                                 mgr Halina Poks

 Poniedziałek                   1130 - 1530

 Piątek                                 1130 - 1530