Nasi specjaliści

Godziny pracy specjalistów

 

Pedagoga szkolnego:           mgr Anna Polak-Kopacka

 Poniedziałek                   715 - 945

 Wtorek                           1045 - 1515

Czwartek                        1045 - 1445

 

 

 

 

Psychologa szkolnego:       mgr Joanna Bębas

 Wtorek                               1045 - 1515

 Środa                                  1130 - 1530

 Piątek                                 1130 - 1400

 

 

 

 

Logopedy:                                 mgr Halina Poks

 Poniedziałek                   1130 - 1530

 Piątek                                 1130 - 1530