Cyfrowa Szkoła

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce  przystąpiła do pilotażowego Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”. W kwietniu został złożony do UMiG Sobótka (a UMiG Sobótka do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu) wniosek na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli dla potrzeb realizacji zajęć dydaktycznych, w tym komputerów z oprogramowaniem i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania w klasach IV-VI na zajęciach lekcyjnych. W ramach projektu zakupimy m.in. sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, projektory multimedialne i krótkoogniskowe, ekrany  projekcyjne. Szkoła  uzyskała dotację w kwocie 140 tys. zł, co stanowi 80% wartości całego programu. Pozostała kwota 35 tys. zł to wkład własny szkoły.